Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 50
 • 11

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Перасяленне ў Сібір сялян Гродзенскай губерніі ў паслярэформенны перыяд (1861-1914 гг.)
  / С. М. Токць // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 2(197). – С. 16-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Набытая зямля як фактар маёмаснай дыферэнцыяцыі сялянства ў паслярэформеннай Беларусі (на прыкладзе Віцебскай губерніі)
  / С. М. Токць // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 64-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.3

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Высылка з Беларусі шляхцічаў-паўстанцаў 1863-1864
  / С. М. Токць, А. А. Семянчук, Я. Трацяк // Герольд Litherland. – 2006. – № 17. – С. 110-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя беларускай культуры
  : Дапам. па аднайменным курсе для студ. усіх спец. / склад. С. А. Габрусевича, С. М. Токць, I. I. Трацяк. – Гродна : ГрДУ, 2004. – 59 с. – ISBN 985-417-578-2 : 1627р., 142экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  ББК 63.0 С66

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Гісторыя і сацыяльная тэорыя: шляхі да збліжэння
  / С. М. Токць // Состояние и развитие методологических исследований в исторической науке Республики Беларусь и Российской Федерации : Сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. В. Васюк, Е. И. Мелешко, А. Н. Нечухрин. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 269-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 63.(4Беи)

  Крых, Г. А.
  Гісторыя пасялення Мінск-Дваранскае: засцянковая шляхта з Беларусі ў сібірскім Прыіртышшы
  / Г. А. Крых, С. М. Токць // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 3. – С. 4-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 63.3(4Беі)5 G86

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Гродзенскае чыноўніцтва сялянскага паходжання на пачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Grodnae et orbi: гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV - XX стст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Гародня, 4-5 лістап. 2017 г. / пад рэд.: А. Радзюка, В. Галубовіча. – Мінск : Выдавец А. М. Янушкевіч, 2018. – С. 249-260. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Дзейнасць гарадзенскіх выбарных гарадскіх устаноў перыяду Расійскай імперыі ў матэрыялах НГАБ у Горадні
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XVI – XX ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Горадня, 7 лістапада 2009 г. – Гародня : 2009. – С. 331-337. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  ББК 63.(4Гр)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Дзейнасць гурткоў БСРГ у Берштаўскай гміне Гарадзенскага павету
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2006. – № 12. – С. 58-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Інстытут вясковай грамады ў паслярэформеннай беларускай вёсцы (1861-1914 гг.)
  / С. М. Токць // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 148-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<12345>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека