Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 50
 • 41

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Савецкая гісторыяграфія беларускага сялянства перыяду Расейскай Імперыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2004. – № 10. – С. 45-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX - пачатку XX ст.
  : аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; Беларускі дзяржаўны універсітэт. – Мінск, 2016. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи)6 Т51

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. [Электронный ресурс]
  : манаграфія : монография / С. М. Токць. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2016. – 328 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) С42

  Скідзель. 500 год гісторыі
  / І. Барысаў [і інш.] ; рэдкал.: Я. Я. Васілеўскі [и др.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2008. – 248 с. – ISBN 978-985-683539-4 : 29800р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Статыстычныя даследаванні мясцовай дзяржаўнай адміністрацыяй этнаканфесійнай структуры насельніцтва Гродзенскай губерні ў XIX-пач.XX ст.
  / С. М. Токць // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 253-256. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 63.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Сяляне і панскі двор ва ўсходняй Беларусі ў другой палове ХІХ - на пчатку ХХ ст.: сацыяльна-культурныя адносіны ( на матэрыялах мемуарнай літаратуры )
  / С. М. Токць // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1. – С. 48-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 66.0 Б43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Тэарэтыка-метадалагічныя праблемы сучаснай гістарычнай рэгіяналістыкі
  / С. М. Токць // Белорусская политология : многообразие в единстве. Политическое знание в современном социальном и образовательном пространстве : тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Гродно, 17 - 18 мая 2012 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: [и др.], В. Н. Ватыль. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 180-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 67. П76

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Фармiраванне адмiнiстрацыйнага апарату расiйскай iмперыi у Гродзенскай губернii на пачатку ХІХ ст.
  / С. М. Токць // Принеманские научные чтения. Проблемы государственно-правового и социокультурного развития Республики Беларусь : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17 апреля 2020 г. / ЧУО "БИП - Ин-т правоведения" Гродненский филиал ; ред. кол.: Ю. Ю. Гнездовский [и др.]. – Минск : БИП-Институт правоведения, 2020. – С. 62-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Царскае чыноўніцтва Гародні: структура, сацыяльнае паходжанне і асаблівасці штодзённага жыцця
  / С. М. Токць // Гарадзенскі палімпсест - 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры XVI - XX ст. – Мінск : 2011. – С. 270-294. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 67. П76

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Эпідэміі і голад у Беларусі ў 1840-ыя гады (на матэрыялах Гродзеншчыны)
  / С. М. Токць // Принеманские научные чтения. В 2 ч. Ч. 1 : материалы ХI Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 16 апреля 2021 г. / ЧУО "БИП - Ин-т правоведения" Гродненский филиал ; ред. кол.: Ю. Ю. Гнездовский [и др.]. – Минск : БИП-Институт правоведения, 2021. – С. 10-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека