Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 49
 • 31

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нацыянальныя аспекты ў развіцці пачатковага школьніцтва на Гродзеншчыне ў другой палове ХІХ ст. — пачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. I.П. Крэнь, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 2001. – С. 130-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  ББК 63.(4Гр )

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Нацыятворчыя працэсы на Гарадзеншчыне 19 - пачатку 20 ст. у святле тэорыі мадэрнізацыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 6. – С. 130-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 66.0 Б43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Палітычная свядомасць беларускага сялянства напачатку ХХ ст.
  / С. М. Токць // Белорусская политология: многообразие в единстве : материалы Международной научно-практической конференции. Гродно, РБ, 27-28 мая 2004 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ин-т последипломного образования ГрГу им. Я.Купалы ; гл. ред. В. Н. Ватыль. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 193-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  ББК 63.3(4)5 П21

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Гродзенсказа павета: сацыяльныя аспекты
  / С. М. Токць // Паўстанне 1863 - 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, М. П. Касцюк ; укладальнік В. Яноўская, А. У. Унучак, А. Э. Фірыновіч. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 224-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Праблемы даследвання працэсаў фармавання сучаснай беларускай нацыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2001. – № 4. – С. 131-135. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 63.(4Беі)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Праблемы перыядызацыі беларускага нацыянальнага руху 19 - пачатку 20 ст.
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 7. – С. 187-192. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 67. П68

  Прававая думка і праватворчасць
  : зб. матэрыялаў міжнар. навук канф., прысвеч. 75-годдзю Сокала С.Ф., Мінск - Гродна, 24-25 ліст. 2017 г. / рэд. кал.: .С. Сокал, С. М. Токць, Н. М. Ганушчанка. – Мінск : БІП, 2018, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 60.

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Развіццё сацыяльна-культурнага падыходу ў сучаснай сацыяльнай тэорыі
  / С. М. Токць // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2013. – № 1(147). – С. 96-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 26.89 Г43

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Рынкавая плошча Зэльвы: сацыятапаграфічнае развіццё ў часы Сапегаў ( XVII - першая палова XIX ст.
  / С. М. Токць, П. Токць // Ганненскі кірмаш. Мінулае, сучаснае, будучае : зборнік артыкулаў. – Слонім : Слонімская друкарня, 2015. – С. 41-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  ББК 63.(4Беи)

  Токць, Сяргей Міхайлавіч
  Савецкая гісторыяграфія беларускага сялянства перыяду Расейскай Імперыі
  / С. М. Токць // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2004. – № 10. – С. 45-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека