Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 138
 • 101

  полный текст

  Рытарычная дзейнасць на этапе запамінання
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-331. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рытарычная падрыхтоўка настаўніка-філолага
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 248-250. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рытарычны аналіз тэксту ў педагагічным дыскурсе студэнта-філолага. Фарміраванне прафесійнай рытарычнай кампетэнцыі ў будучых настаўнікаў
  / Н. Э. Шандроха // Народная асвета. – 2021. – № 11. – С. 10-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рытарычны аспект сучаснай моўнай адукацыі ў святле метадычных ідэй прафесара В.У. Протчанкі
  / Н. Э. Шандроха // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы : матэрыялы рэспубл. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В.У. Протчанкі), Мінск, 9 крас. 2010 г. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 29-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  Рытарычныя жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-721. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  Рытарычныя жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-989. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  Рытарычныя жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1331. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  Рыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 14.12.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-341. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  Рыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 27.11.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-720. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  Рыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 27.11.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-721. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 83. Ч77

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рыторыка катэхізіснага тэксту
  / Н. Э. Шандроха // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 377-380. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  Рыторыка прафесійнага дыялогу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-330. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  Рыторыка прафесійнага дыялогу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 21.06.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-664. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  Рыторыка прафесійнага дыялогу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 22.12.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1621. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83.7 Ш20

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Рыторыка: тропы і фігуры маўлення
  : дапаможнік / Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2009. – 187 с. – ISBN 978-985-515-144-0 : 9812р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  Рэдагаванне тэксту ў аспекце неарыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-380. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  Рэдагаванне тэксту ў аспекце неарыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-593. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  Рэдагаванне тэксту ў аспекце неарыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-594. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 309 с. – ISBN 978-985-582-460-3 : 34,27р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 74. У34

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Сейце разумнае, добрае, вечнае…": духоўная місія педагога
  / Н. Э. Шандроха // Уздзеянне педагагічнага супольніцтва на развіццё беларускага грамадства : педагогические чтения, Минск, 30 ноября - 1 декабря 2012 г. – Мінск : АПО, 2013. – С. 432-439. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Слоўная арнаментацыя ў празаічнай публіцыстыцы Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 201-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 74.03

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Служыць дзецям...": з педагагичнай публицыстыкі Януша Корчака. Да 140-годдзя з дня нараджэння
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2018. – № 12. – С. 53-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Спачатку мова самой Радзімы, потым мова суседняга народа..." Да 420-годдзя славутага чэшскага педагога Яна Амоса Коменскага
  / Н. Э. Шандроха, С. А. Янушкевіч // Роднае слова. – 2012. – № 3. – С. 45-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Пракопчык, Аляксандра Андрэеўна
  Тэхналогія актыўнай ацэнкі на школьным уроку беларускай мовы: метадычныя рэфлексіі уласнага вопыту і вопыту настаўнікаў Беларусі
  / А. А. Пракопчык ; навук. кіраўнік Н. Э. Шандроха // Наука - 2022 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. Ф. Проневич ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 358-361. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Тэхналогія актыўнай ацэнкі ў адукацыйнай прасторы Польшчы і Беларусі
  / Н. Э. Шандроха // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 365-370. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 126

  полный текст

  Тэхніка маўлення
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 27.11.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-722. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 83

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  У цэнтры беларускай фразеалогіі – чалавек: пра слоўнік “Вобраз чалавека ў беларускай фразеалогіі” В. Ляшчынскай, З. Шведавай
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2022. – № 1. – С. 57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Усё там: і зямля, і неба, і вада...". Метадычная каштоўнасць беларускай народнай загадкі ў сучаснай школе
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 45-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 74.58

  Шандроха, Нонна Эдмундовна
  Формирование коммуникативно-речевой компетенции студентов нефилологических специальностей
  / Н. Э. Шандроха // Проблемы педагогики. – 2019. – № 5(44). – С. 43-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Франтавыя лісты Леаніда Гарэцкага як рытарычны ўзор эпісталярнай камунікацы
  / Н. Э. Шандроха // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 100-годдзя Першай і 75-годдзя Другой сусветных войнаў) : матэрыялы XXII Гарэцкіх чытанняў. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2014. – С. 51-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Францыск Скарына як слаўны рытар эпохі Адраджэння
  / Н. Э. Шандроха // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI - XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэд. А. У. Бразгуноў. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 86-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) B56

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Хрысціянская пропаведзь як актыўны рытарычны жанр маўлення
  / Н. Э. Шандроха // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 6. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2014. – С. 307-312. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 74.02 Э16

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Эвристические занятия по учебным предметам: Занятие 19. Риторика профессионального диалога. Тема: Педагогическое общение: риторический аспект
  / Н. Э. Шандроха // Эвристические занятия по учебным предметам : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как разработать и провести занятие эвристического типа" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 44-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Экспрэсіўная паэтыка твораў Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 117-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ш20

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Экспрэсіўны сінтаксіс
  : вучэб. метад. дапаможнік па аднайменным спецкурсе для студ. спец. Г.02.01.04 "Бел.мова і літаратура" / Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 61 с. – ISBN 985-417-414-Х : 1352р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  Элакуцыя як раздзел рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-636. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  Элакуцыя як раздзел рыторыкі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-730. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Я веру ў лепшы час...": рытарычны аспект франтавых лістоў-споведзяў Леаніда Гарэцкага
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2015. – № 2. – С. 26-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека