Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 1

  полный текст

  ББК 81. М74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "... Быць паэтам сваёй працы" - педагагічнае крэда прафесара В.А. Ляшчынскай
  / Н. Э. Шандроха // "Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю..." : зб. навуковых артыкулаў, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння прафесара В.А. Ляшчынскай. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 15-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  " Усё там : і зямля, і неба, і вада..." : Беларуская народная загадка ў сучаснай школе. Заканчэнне. Пачатак у № 9
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 49-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Аксиологический аспект художественно-публицистического текста (национальный и европейский контекст)
  / Н. Э. Шандроха // European Science. – 2020. – № 4 (53). – С. 22-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  «А галоўнае – самадысцыпліна і праца, праца, штодзённая, напружаная…»: Слова пра Чалавека-легенду, прафесара І. Я. Лепешава [Пра І. Я. Лепешава]
  / Н. Э. Шандроха // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 15-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81'1:37 А59

  Валюк, Вікторыя Уладзіміраўна
  Агульныя патрабаванні і падрыхтоўка да сучаснага ўрока беларускай мовы
  / В. У. Валюк ; навук. кіраўнік Н. Э. Шандроха // Альфа-2022 : сб. науч. ст. VI Междунар. науч.-практ. интернет-конференции молодых исследователей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. ред. И. Н. Кавинкина ; редкол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 17-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Анекдот як рытарычны жанр маўлення і перспектывы яго вывучэння ў школе
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С. 61-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Аратарскі тэкст хрысціянскай пропаведзі ў сучаснай прасторы рэлігійнай камунікацыі
  / Н. Э. Шандроха // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15 Міжнар. наук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снежня 2013 г. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 234-236. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(0) Р96

  Якаўчук, Анжаліка Іванаўна
  Арганізацыя працы настаўніка і вучняў на «перавёрнутых» уроках беларускай мовы
  / А. В. Якаўчук ; науч. рук. Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 301-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Асветніцкія ідэі славутых педагогаў Якуба Коласа і Яна Амоса Коменскага: перазовы стагоддзяў
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны. Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час : матэрыялы XXVІІ Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа. – Мінск : Ковчег, 2013. – С. 106-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83. К17

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Асоба аўтара ў эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа ваеннага перыяду
  / А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха // Каласавіны-2010: Я.Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : ХХV Міжнар. навук. канф., Мінск, 3 лістап. 2010г. – Мінск : 2010. – С. 164-169. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека