Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 139
 • 1

  полный текст

  ББК 81. М74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "... Быць паэтам сваёй працы" - педагагічнае крэда прафесара В.А. Ляшчынскай
  / Н. Э. Шандроха // "Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю..." : зб. навуковых артыкулаў, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння прафесара В.А. Ляшчынскай. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 15-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  " Усё там : і зямля, і неба, і вада..." : Беларуская народная загадка ў сучаснай школе. Заканчэнне. Пачатак у № 9
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 49-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Аксиологический аспект художественно-публицистического текста (национальный и европейский контекст)
  / Н. Э. Шандроха // European Science. – 2020. – № 4 (53). – С. 22-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  «А галоўнае – самадысцыпліна і праца, праца, штодзённая, напружаная…»: Слова пра Чалавека-легенду, прафесара І. Я. Лепешава [Пра І. Я. Лепешава]
  / Н. Э. Шандроха // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 15-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 74.03(4Беі)

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Не ўладарыць над свядомасцю, а выхоўваць норавы і прыцягваць моладзь да навукі": да 390-годдзя выхаду статута Слуцкай гімназіі
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2018. – № 12. – С. 71-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Педагагічная рыторыка ў станаўленні настаўніка-славесніка: рэтраспектыўны аналіз актуальных ідэй айчыннай і замежнай педагогікі аб рытарычнай падрыхтоўцы настаўніка
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2021. – № 11. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Даследаванне рытарычнай кампетэнцыі настаўника-філолага ў сучаснай лінгваметодыцы
  / Н. Э. Шандроха // Адукацыя і выхаванне. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2021. – № 12. – С. 39-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Анекдот як рытарычны жанр маўлення і перспектывы яго вывучэння ў школе
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С. 61-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Аратарскі тэкст хрысціянскай пропаведзі ў сучаснай прасторы рэлігійнай камунікацыі
  / Н. Э. Шандроха // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15 Міжнар. наук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снежня 2013 г. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 234-236. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83. К17

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Асветніцкія ідэі славутых педагогаў Якуба Коласа і Яна Амоса Коменскага: перазовы стагоддзяў
  / Н. Э. Шандроха // Каласавіны. Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час : матэрыялы XXVІІ Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа. – Мінск : Ковчег, 2013. – С. 106-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека