Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 80
 • 1

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Антоній Тызенгаўз і сучасны Гродна
  / В. В. Швед // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 211-217. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.580 С17

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Арганізацыя і кантроль самастойнай працы студэнтаў-гісторыкаў пры вывучэнні курса "Гісторыя Расіі /першая палова XIX ст./"
  / В. В. Швед // Самостоятельная работа студентов как звено в учебном процессе и научной деятельности студентов : тезисы докладов и выступлений на научно-методическом семинаре университета 24 мая 1994 года / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Отв. ред. И. И. Прокопьев. – Гродно : 1994. – С. 172-174. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г20

  Швед, Вячеслав Витальевич
  Беларуская гістарыяграфія дэмаграфічнага развіцця гарадоў заходняга рэгіёна Беларусі ў першай палове XIX ст.
  / В. В. Швед // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 29-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 26.89 N89

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Беларуская карчма - заезны дом для падарожнікаў (ХІV - пачатак ХХ ст.)
  / В. В. Швед // Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym і miedzynarodowym. – Bialystok : Wyd. Politechniki Bialostockiej, 2011. – С. 69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 63.3(4Беі)52 Ш34

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Беларускія старонкі гісторыі дзекабрыстаў
  / В. В. Швед ; Беларускі навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы. – Мінск, 1998. – 130 с. – 300000р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Бібліятэкі Гродзеншчыны (ХІХ - пачатак ХХ ст.)
  / В. В. Швед // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 445-454. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 74.58 Т29

  Швед, Вячеслав Витальевич
  Внешняя торговля Белоруссии в 20-50 гг. XIX века
  / В. В. Швед // Связь науки с практикой - важный фактор повышения эффективности общественного производства: в 2 ч. Ч. 3 : тезисы науч.-практ. конф. / Гродненский областной совет НТО, Гродненский гос. ун-т ; ред. кол.: Я. H. Мараш [и др.]. – Гродно : 1982. – С. 52-53. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  'Газета Гродзеньска" - адна з першых газет Беларусі
  / В. В. Швед // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 10-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 83. A89

  Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
  Гарадзенскія памятныя месцы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Элізы Ажэшкі
  / В. В. Швед // Acta Albaruthenica. – 2018. – № 18. – С. 333-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63. И90

  Швед, Вячеслав Витальевич
  Гістарыяграфія гісторыі вучнёўскіх і студэнцкіх патаемных таварыстваў Віленскай навучальнай акругі (першая чвэрць XIX cт.)
  / В. В. Швед // История Польши в историографической традиции XIX - начала XXI вв. : материалы Междун. науч. конф. (Гродно, 29-30 октября 2009 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под общ. ред. Т. Т. Кручковского ; ред. кол.: Е. И. Мелешко [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2011. – С. 129-135. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека