Физкультура и спорт


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 812
 • 41

  полный текст

  ББК 32.81 С56

  Снежицкий, Павел Владимирович
  Современные информационные технологии в индивидуализации двигательных режимов детей 12 - 17 лет, проживающих в сельской местности
  /П.В. Снежицкий // Современные информационные технологии в системе научного и учебного эксперимента: опыт, проблемы, перспективы : материалы III междунар. науч.-метод. конф. (Гродно, 14-15 мая 2015 г.)/Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; гл. ред. В.Г. Барсуков.- Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2015 .- С.42-44 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 5 . С99

  Szpakow, A.
  Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wsrod studentow-sportowcow z Grodna, Bialegostoku i Kowna
  /A. Szpakow // Czlowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Tarnow 20-21 pazdziernika 2016 r..- Tarnow : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. A. Silesiusa, 2016 .- С.203-204 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 5. Z41

  Znaczenie w posrepowaniu terapeutycznym roznorodnych sposobow oceny subiektywnej jakosci zycia z perspektywy pacjenta z choroba zwyrodnieniowa stawow
  / J. Klossowska [ и др.] // Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom 2.- Lomza : [Б. и.], 2015 .- С.123-131 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 51.

  Nutritional status and food choices among first year medical students
  / Shpakov [ и др.] // Central European Journal of Medicine.- 2012 .- Т.7. - № 3.- С.396-408 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 51.

  Wybrane aspekty profilaktyki chorob nowotworowych w Polsce. Czesc III. Wyniki zglaszalnosci/skutecznosci prowadzonych badan profilaktycznych
  / J. Gladczuk [ и др.] // Hygeia public Heath.- 2015 .- № 50(2).- С.277-282 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 51.

  Ocena deklarowanego stanu odzywiania i sposobu zywienia studentow plci meskiej wybranych uczelni z Suwalk i Grodna w latach 2013-2015. Czesc I
  / M. Andryszczyk [ и др.] // Problemy Higieny i Epidemiologii.- 2015 .- № 97(2).- С.437-443 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 51.

  Криволапчук, Игорь Альлерович
  Хронотропная реакция сердца как критерий интенсивности физической нагрузки у детей и подростков
  /И.А. Криволапчук // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1. Гісторыя.....- 2004 .- № 1.- С.51-59 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 51.

  Szpakow, A.
  Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych dzialaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i Suwalk
  /A. Szpakow, E. Kleszczewska // Przeglad Lekarski.- 2013 .- Т.70. - № 10.- С.831-835 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 51.

  Shpakov, A. A.
  Actual aspects of treatment and rehabilitation of athletes with back pain
  /Shpakov, A. Dmitriev // Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.- 2013 .- Т.1. - № 3.- С.1-3 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 51.

  Szpakow, A.
  Przedmiot fakultatywny dla studentow wydzialu wychowania fizycznego: "podstawy nutricjologii sportowej
  /A. Szpakow // Puls Uczelni.- 2013 .- № 7, 2.- С.30-33 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека