Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1702
 • 1651

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Функцыянаванне дзеяслоўных фразеалагізмаў у паэме "Пан Тадэвуш" Адама Міцкевіча
  / В. В. Маршэўская // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 187-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1652

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Асаблівасці адлюстравання прыказак у нарысах Э. Ажэшкі "Людзі і кветкі над Нёманам"
  / М. А. Якалцэвіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 77-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1653

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Спалучальнасць фразеалагізмаў са словамі кантэксту (на матэрыяле паэмы Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш")
  / А. С. Садоўская // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 247-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1654

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Грушэўская, Жана Мар'янаўна
  Лінгвакультуралагічны аналіз парэмій з лічбавым кампанентам у беларускай і польскай мовах
  / Ж. М. Грушэўская // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 65-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1655

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1656

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Маўленне як сродак адлюстравання пазамоўнай рэчаіснасці (на матэрыяле паэзіі Максіма Танка)
  / І. С. Лісоўская // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 175-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1657

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Стылістычнае выкарыстанне прыказак у паэме А. Міцкевіча "Пан Тадэвуш"
  / М. А. Якалцэвіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 89-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1658

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Шейко, Елена Олеговна
  Специфика передачи национально-маркированной лексики при переводе белорусской прозы
  / Е. О. Шейко, Л. Е. Ковалёва // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 197-207. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1659

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Стылістычныя функцыі фразеалагізмаў, агульных для ўсходнеславянскіх і польскай моў
  / А. С. Садоўская // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 177-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1660

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя канцэпта "грэх" у газетна-публіцыстычным дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 161-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...162163164165166167168169170171>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека