Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1015
 • 61

  полный текст

  ББК 74. К78

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Мікратапонімы як адна з крыніц вывучэння гісторыі роднага краю
  /Ж.С. Сіплівеня // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.238-243 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 74. К78

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Вывучэнне дыялектных персанальных субстантываў як адзін з аспектаў лінгвакраязназства (на матэрыяле гродзенскіх гаворак)
  /А.И. Кавальчук // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.56-61 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 74. К78

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Адлюстраванне вясковай хаты ў беларускіх фразеалагізмах
  /В.В. Маршэўская // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.134-139 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 74. Р74

  Лапковская, Елена Николаевна
  СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКИХ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ПОНЯТИЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВ И СВОЙСТВ
  /Е.Н. Лапковская // Россия и Европа: связь культуры и экономики : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф., Прага, 29 февраля 2016 г..- Прага : Изд-во WORLD PRESS s г.о., 2016 .- С.238-239 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 74. С23

  Аўчыннікава, Ганна Уладзіміраўна
  Да пытання класіфікацыі непрафесійных агентыўных найменняў асобы
  /Г.У. Аўчыннікава // Сборник научных статей молодых ученых. Вып. 1.- Минск : Четыре четверти, 2012 .- С.277-285 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  МАГЧЫМАСЦІ ПРАГРАМЫ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ КРАБ 2 ПРЫ КАНСТРУЯВАННІ ЎРОКА З ІКТ
  /М.І. Лойка // Эврика - 2014 : сборник научных статей [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2014 .- С.3-5 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Работа над сінонімамі і антонімамі на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах
  /М.І. Лойка // Эврика - 2012 : сборник научных статей [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2012 .- С.1-3 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Павышэнне матывацыі вывучэння беларускай мовы ў пачатковыхкласах на ўроках беларускай мовы
  /М.І. Лойка // Эврика - 2013 : материалы науч. конф. педагогического факультета "Наука 2013", Гродно, 7 мая 2013 г. [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2013 .- С.4-6 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій пры выкладанні курса "Беларуская мова"
  /А.М. Лапкоўская // Язык. Общество. Медицина : материалы ХIV Респуб. науч.-практ. студ. конф. и науч.-практ. семинара "Формиров. языковой компетенции в процессе проф. подготовки студентов: традиции, новации, внедрение совр. технол. обучения".- Гродно : ГрГМУ, 2015 .- С.221-224 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  НАВУЧАННЕ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ НА АСНОВЕ КАМУНІКАТЫЎНА-ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ
  /З.М. Тамашэвіч // Язык. Общество. Медицина : материалы ХV Юбилейной Респуб. науч.-практ. студенческой конф. "Язык. Общество. Медицина" и ХII науч.-практ. семинара "Образовательные технологии в обучении РКИ (языкам)".- Гродно : ГрГМУ, 2016 .- С.450-452 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...3456789101112...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека