Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1015
 • 901

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) С30

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Да праблемы чыстаты маўлення
  /Т.І. Тамашэвіч // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 снеж. 2009 г.: у 2-х ч. Ч. 2/Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун - т імя А.С. Пушкіна"; рэдкал.: М.І. Мішчанчук, В.Б. Сінюк, В.І. Сянкевіч, А.М. Мельнікава.- Брэст : Альтернатива, 2010 .- С.167-170 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 902

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Ш70

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з псеўдаўласнымі іменамі ў беларускай дыялектнай мове
  /М.А. Даніловіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс]/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: Г.А. Хацкевіч, Я. Панькоў, Э.С. Ярмусік, Д.М. Лебядзевіч, В. Панькова, А.Т. Паўлюкевіч, А.П. Нялепка, А.М. Загідулін, С.В. Марозава.- Гродна : ГрДУ, 2012 .- С.13-17 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 903

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Структурныя тыпы і мадэлі фразеалагізмаў (на матэрыяле твораў Максіма Гарэцкага)
  /А.С. Садоўская // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 100-годдзя Першай і 75-годдзя Другой сусветных войнаў) : матэрыялы XXII Гарэцкіх чытанняў.- Мінск : Выд. В.Хурсік, 2014 .- С.162-166 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 904

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Устойлівыя адзінкі мовы ў публіцыстыцы Максіма Гарэцкага
  /А.С. Садоўская // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Г.М.Гаржэцкай и 50-годдзя вяртання на Беларусь Г.І.Гарэцкага) : матэрыялы XXIV Гарэцкіх чытанняў.- Мінск : Беларуская навука, 2016 .- С.206-210 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 905

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Намінатыўныя сказы ў мове твораў М. Гарэцкага
  /В.В. Маршэўская // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 100-годдзя Першай і 75-годдзя Другой сусветных войнаў) : матэрыялы XXII Гарэцкіх чытанняў.- Мінск : Выд. В.Хурсік, 2014 .- С.137-141 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 906

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я.

  Багдзевiч, Анатоль Iосiфавiч
  Загаловак як кампанент метатэксту творчасці Янкі Купалы
  /А.I. Багдзевiч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла, І.В. Жук.- Гродна : ГрДУ, 2009 .- С.8-12 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 907

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Асаблівасці формаўтварэння і ўжывання дзеясловаў у творах Янкі Купалы
  /І.І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.235-241 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 908

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  /М.А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.70-76 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 909

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Інтэрактыўныя метады на ўроках літаратурнага чытання
  /З.М. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.399-402 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 910

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы
  /Н.Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.249-253 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...87888990919293949596...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека