Спортивная медицина


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 100
 • 1

  полный текст

  ББК 53.54 M61

  Dmitriev, A.
  Aktualne metody terapii manualnej w rehabilitacji sportowcow najwyzszej klasy
  /A. Dmitriev, D. Slabinski, M. Chojecka // Metody a dowody naukowe w fizjoterapii (kardiologia, neurologia, ortopedia) : V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa 20-21 maja 2016 roku. Streszczenia.- Warszawa : [Б. и.], 2016 .- С.21-22 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 75. E21

  Shpakov, A. A.
  Allergic disorders and symptoms in children in the Grodno region (Belarus). Comparison of epidemiological studies in 2009 and 2014
  /Shpakov // 11 Akademia Dermatologii i Alergologii : 23. Swiatowu Dzien Chorego, Slupsk-Ustka, 5-8.02.2015.- Pelplin : [Б. и.], 2015 .- С.98-99 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 51. H75

  Analiza porуwnawcza wpіywu objawуw klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Biaіorusi z wykorzystaniem Indeksu Kuppermanna
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.726-742 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 51. H75

  Analiza porуwnawcza wpіywu objawуw klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Biaіorusi z wykorzystaniem skali MRS i Inwentarza Depresji Becka
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.743-757 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 51. S80

  Szpakow, A.
  Badania epidemiologiczne astmy oskrzelowej dzieci i mlodziezy dla dzialan profilaktycznych (program BUPAS). Epidemiological studies of asthma among children and youth for prevention (programme BUPAS)
  /A. Szpakow // Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych : VI miуdzynarodowe sympozjum naukowe (14-16 kwietnia 2011 Baranow Sandomierski).- Baranow Sandomierski : [Б. и.], 2011 .- С.21 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 51.

  Kuczynski, J.
  Badanie uzywania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wsrod studentow uczelni z Suwal?k, Bia?egostoku i Grodna
  /J. Kuczynski, E. Kleszczewska, Shpakov // Problemy Higieny i Epidemiologii.- 2011 .- № 92(4).- С.748-753 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 51. P93

  Badanie uzywania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wsrod studentow uczelni z Suwalk, Bialegostoku i Grodna
  / J. Kuczynski [ и др.] // Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej : Materia?y IV konferencji naukowej.- Krakow : [Б. и.], 2011 .- С.170 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 5.

  Bronchial asthma in the cities of the belarusian - polish border: a study with virtual research teams
  / Shpakov [ и др.] // Medical Health Sciences Review.- 2016 .- Т.2. - № 3.- С.87-91 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 51. U97

  Shpakov, A. A.
  Bronchial asthma in urban and rural children of Grodno region, Belarus
  /Shpakov, T. Neviartovich // Uwarunkowania rozwoju dzieci i mlodziezy wiejskiej : VI Mitdzynarodowa Konferencja Naukowa ( Biala Podlaska, 16-17 wrzesnia 2011 r).- Biala Podlaska : [Б. и.], 2011 .- С.25-26 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 51. C74

  Niewiertowicz, T.
  BUPAS for Belarus: needs, ideas and problems in Grodno regions
  /T. Niewiertowicz, Shpakov // Childhood asthma: epidemiology and prevention : conference.- Krakow : [Б. и.], 2011 .- С.10 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12345678910>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека