Спортивная медицина


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 99
 • 21

  полный текст

  ББК 51. H75

  Wybrane aspekty zachowaс prozdrowotnych kobiet z Polski, Belgii, Biaіorusi i Grecji istotne dla okresu klimakterium
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.711-725 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 51. H75

  Analiza porуwnawcza wpіywu objawуw klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Biaіorusi z wykorzystaniem skali MRS i Inwentarza Depresji Becka
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.743-757 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 51. H75

  Analiza porуwnawcza wpіywu objawуw klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Biaіorusi z wykorzystaniem Indeksu Kuppermanna
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.726-742 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 51. H75

  Wybrane problemy okresu klimakterium w percepcji kobiet z Polski, Grecji, Belgii i Biaіorusi
  / K. Krajewska-Ferishah [ и др.] // Holistyczny wymiar wspуіczesnej medycyny. Tom II : монография.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.690-710 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 51. P93

  Badanie uzywania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wsrod studentow uczelni z Suwalk, Bialegostoku i Grodna
  / J. Kuczynski [ и др.] // Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej : Materia?y IV konferencji naukowej.- Krakow : [Б. и.], 2011 .- С.170 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 51. S80

  Szpakow, A.
  Badania epidemiologiczne astmy oskrzelowej dzieci i mlodziezy dla dzialan profilaktycznych (program BUPAS). Epidemiological studies of asthma among children and youth for prevention (programme BUPAS)
  /A. Szpakow // Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych : VI miуdzynarodowe sympozjum naukowe (14-16 kwietnia 2011 Baranow Sandomierski).- Baranow Sandomierski : [Б. и.], 2011 .- С.21 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 51. U97

  Shpakov, A. A.
  Bronchial asthma in urban and rural children of Grodno region, Belarus
  /Shpakov, T. Neviartovich // Uwarunkowania rozwoju dzieci i mlodziezy wiejskiej : VI Mitdzynarodowa Konferencja Naukowa ( Biala Podlaska, 16-17 wrzesnia 2011 r).- Biala Podlaska : [Б. и.], 2011 .- С.25-26 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 51. Z36

  Opinia absolwentow medycznej szkoly zawodowej na temat satysfakcji z zawodu
  / A.I. Shpakou [ и др.] // Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badan ergonomicznych w 2018 roku : монография.- Wroclaw : Wyd. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2018 .- С.51-59 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 51. Z41

  Храмов, Виталий Владимирович
  Компьютерное учебно-методическое обеспечение для физического воспитания школьников
  /В.В. Храмов // Zdrowie srodowiskowe dzieci z uwzglednieniem czynnikow zywieniowych, chemicznych i metali toksycznych : XVII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa.- Legnica : [Б. и.], 2011 .- С.234 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 51. Z41

  Epidemiologiczne rozpoznanie problemu astmy oskrzelowej wieku dzieciecego w rejonie grodzienskim (przyklad badan miedzynarodowych BUPAS)
  / A. Szpakow [ и др.] // Zdrowie srodowiskowe dzieci z uwzglednieniem czynnikow zywieniowych, chemicznych i metali toksycznych : XVII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa.- Legnica : [Б. и.], 2011 .- С.61-63 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678910>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека