ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Белорусская литература

Белорусская литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 872
 • 1

  полный текст

  ББК 4 .268.3Беі А43

  Салита, Жанна Евгеньевна
  Сократовский метод в обучении
  /Ж.Е. Салита // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. І.У. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2004 .- С.344-350 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 60. Н30

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Іншаземцы вачамі беларусаў: фальклорныя вобразы і іх рамантычная інтэрпрэтацыя
  /А.А. Брусевіч // Народы, культуры и социальные процессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22-23 февраля 2010г..- Гродно : ГрГУ, 2010 .- С.264 – 266 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 60. Р68

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Пісьменніца-патрыётка Эліза Ажэшка - знакамітая асоба нашага краю
  /А.М. Петрушкевіч // Роль женщин в укреплении стабильности местных сообществ : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 12 февр. 2011 г.- Мозырь : Белый Ветер, 2011 .- С.22-26 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Поліпарадыгмальная матрыца беларускай духоўнай культуры ХІХ ст.
  /У.А. Жылко // Беларусь и славянский мир в интеллектуальном контексте времени : сб. материалов науч.-практ. конф., Брест, 29 марта 2017 г..- Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2017 .- С.91-95 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Біблейская тапанімія ў беларускім магічным фальклоры
  /І.В. Піваварчык // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г..- Пинск : ПГУ, 2017 .- С.59-62 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63. П26

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  Канцэпт "боль" у беларускай паэзіі (лінгвістычны аспект)
  /М.І. Канюшкевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г..- Мінск : Права i эканомiка, 2016 .- С.339-342 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63. С69

  Чувак, Святлана Віктараўна
  Мастацкая літаратура як крыніца даследавання паўсядзённасці (на прыкладзе творчасці Якуба Коласа)
  /С.В. Чувак // Социокультурная жизнь: история повседневности : сб. материалов регион. науч.-практ. конф., Брест, 27 ноября 2015 г..- Брест : БрГУ, 2016 .- С.162-168 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63. Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Тры перыяды ў творчасці Дануты Бічэль
  /А.А. Брусевіч // Шосты міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 7-9 кастрычніка 2016 г..- Каунас : [Б. и.], 2017 .- С.120-123 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи) Б43

  Чувак, Светлана Викторовна
  Творчасць Якуба Коласа ў фармаванні беларускай нацыянальнай ідэі
  /С.В. Чувак // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў/Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф.Скарыны.- Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014 .- С.106-109 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи) Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Максім Багдановіч як інтэрпрэтатар
  /А.А. Брусевіч // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 11-13 кастр. 2013 г..- Каунас : [Б. и.], 2014 .- С.474-478 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б90

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Паэтычная дыскусія пра сутнасць мастацтва ў заходнебеларускай літаратуры ў 30-я гады ХХ ст.
  /А.М. Петрушкевіч // Ян Булгак і культура заходнебеларускага рэгіену ў канцы XIX ст. і да Другой сусветнай вайны : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: С.А. Габрусевіч, В.В. Швед.- Гродна : ГрДУ, 2009 .- С.105-112 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Дзяцячая паэзія гродзенскай паэтэсы Людмілы Кебіч
  /А.В. Руцкая // Гродна і гродзенцы : девяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.)/Ін-т гісторыі НАН Беларусі, М-ва адукацыі РБ, Гродзенскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. А.І. Антоненка, А.А. Каваленя, Я.А. Роўба; навук. рэд. I.П. Крэнь.- Гродна : ГрДУ, 2008 .- С.472-477 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Данута Бічэль - слаўная падзвіжніца Гародні
  /А.Э. Сабуць // Гродна і гродзенцы : девяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.)/Ін-т гісторыі НАН Беларусі, М-ва адукацыі РБ, Гродзенскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. А.І. Антоненка, А.А. Каваленя, Я.А. Роўба; навук. рэд. I.П. Крэнь.- Гродна : ГрДУ, 2008 .- С.470-472 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Вобраз Нёмана ў паэзіі Дануты Бічэль
  /А.М. Петрушкевіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.366-372 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)-7 К90

  Банцэвіч, Павел Казіміравіч
  Раман У. Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» (погляд асветніка на гісторыю)
  /П.К. Банцэвіч // Культура Гродзенскага рэгіену: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа [Электронный ресурс] : Зборнік навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. I.П. Крэнь, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2001 .- С.363-366 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 66. А43

  Лескевич, Светлана Георгиевна
  Функционирование военной терминологии в военное прозе (на материале оригинала и русскоязычного перевода повести В.Быкова "Его батальон"
  /С.Г. Лескевич // Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук : материалы четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пермь, 20 июня 2014 г. : в 2 т. Т.1. Дошкольная и школьная педагогика; психология; педагогика высшей школы; филология, лингвистика, современные иностр.- Пермь : [Б. и.], 2014 .- С.120-121 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 66. С68

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Ідэал кансалідацыі грамадства як форма негвалтоўнага супраціву (на матэрыяле беларускай мастацкай культуры ХІХ ст.)
  /У.А. Жылко // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы : материалы Республ. науч. конф., Барановичи, 21 апреля 2016 г..- Барановичи : РИО БарГУ, 2016 .- С.118 – 121 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 66. С68

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Выяўленне аб’ектаў беларускай духоўнай культуры ў творчай спадчыне Яна Чачота
  /У.А. Жылко // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы : материалы Республ. науч. конф., Барановичи, 21 апреля 2016 г..- Барановичи : РИО БарГУ, 2016 .- С.115 – 118 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 71. К90

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Рыгор Барадулін
  /А.Э. Сабуць // Культура Беларусі. Т. 1. А - Б : энцыклапедыя/рэдкал.: Т.У. Бялова, Л.С. Ананіч, А.В. Праляскоўскі, П.П. Латушка.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010 .- С.437 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 71. К90

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Лірычная паэма
  /С.М. Тарасава // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.110 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Лірычны герой
  /А.М. Петрушкевіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.110 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Лірычная проза
  /Р.К. Казлоўскі // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.110 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Лірыка
  /А.Э. Сабуць // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.108-109 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Літаратурная герменэўтыка
  /С.М. Тарасава // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.118 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Лірычнае адступленне
  /С.М. Тарасава // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.109-110 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Літаратура
  /М.У. Грынько // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.116 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Ліра - эпічная паэма
  /С.М. Тарасава // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.107 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 71.(4Беі)я2 К90

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Літаратуразнаўства
  /А.М. Петрушкевіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М/рэдкал.: В.В. Калістратава, Б.У. Святлоў, У.С. Басалыга, У. Адамушка, Л.С. Ананіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014 .- С.117-118 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 72. L10

  Liaskevich, S.
  Present-day Belarusian-English lexicography
  /S. Liaskevich, T.V. Puzevich // 21 век: фундаментальная наука и технологии : Материалы VI научно-практической конференции, North Charleston, USA, 20-21 апреля 2015 г.: В 2 ч. Ч. 2.- Норт Чарлстон : [Б. и.], 2015 .- С.177-180 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 72. П27

  Иоскевич, Марина Михайловна
  Членимость публицистических очерков Н.Васильева "Америка с черного хода"
  /М.М. Иоскевич, Н.В. Белоус // Перспективы развития научных исследований в 21 веке : сборник материалов 14-й международной науч.-практ. конф,. Махачкала, 30 июня, 2017 г..- Махачкала : Издательство "Апробация", 2017 .- С.36-39 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  "... Пачэсная справа - жыцце адкрываць другому"
  /М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.- 2010 .- № 2.- С.57-59 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 74.

  Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці (абласны) этап XXXIV Рэспубліканскай алімпіяды, 2017/18 навучальны год
  / В.Л. Варановiч [ и др.] // Роднае слова.- 2018 .- № 4.- С.66-68 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Жывая і дзейсная педагогіка Васіля Віткі
  /Н.Э. Шандроха // Роднае слова.- 2016 .- № 11.- С.57-61 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Вывучэнне біяграфіі пісьменніка
  /М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.- 2007 .- № 6.- С.50-52 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 74.

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў: інтэрактыўныя метады навучання літаратуры
  /А.В. Руцкая, М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.- 2015 .- № 2.- С.6-11 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 74.

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Інтэграваны ўрок як сродак падвышэння эфектыўнасці навучання літаратуры
  /А.В. Руцкая // Беларуская мова і літаратура.- 2014 .- № 10.- С.3-8 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 74.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "Усё там: і зямля, і неба, і вада...". Метадычная каштоўнасць беларускай народнай загадкі ў сучаснай школе
  /Н.Э. Шандроха // Роднае слова.- 2014 .- № 9.- С.45-47 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 74.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класікі беларускай літаратуры як спадкаемцы антычнасці ( матэрыял да ўрока-лекцыі, ІХ клас )
  /Д.М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура.- 2014 .- № 7.- С.22-29 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 74.

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Літаратурная адукацыя : сучаснае праз прызму будучыні
  /А.В. Руцкая // Беларуская мова і літаратура.- 2010 .- № 2.- С.54-57 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Інавацыйны падыход да навучання літаратуры ( на матэрыяле праектнай тэхналогіі )
  /М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.- 2010 .- № 10.- С.57-59 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 74. А43

  Маляўка, Мікалай Аляксандравіч
  З бацькоўскім клопатам пра будучыню (аповесць- ліставанне Уладзіміра Ліпскага "Сонца над галавой")
  /М.А. Маляўка // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 11 лістапада 2014 г..- Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015 .- С.168-173 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 74. А58

  Бойка, М. П.
  Выкарыстанне камп'ютэрных техналогій на ўроках літаратурнага чытання ў пачатковых класах
  /М.П. Бойка // Альтернант - 2017 : материалы VII Международной научно-практической Интернет-конференции молодых исследователей, Гродно, май 2017 г. [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2017 .- С.1 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 74. Ж54

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Гендарная асіметрыя ў беларускім народным анекдоце
  /Н.Э. Шандроха // Женщина. Общество. Образование : материалы. XIV междисциплин. науч.-практ. конф., Минск, 16-17 декабря 2011г..- Мінск : Женский институт ЭНВИЛА, 2012 .- С.267-269 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 74. К19

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Арганізацыя навукова-даследчай працы вучняў пры вывучэнні твораў паэмнага жанру
  /С.М. Тарасава // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістапада. 2013 г..- Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015 .- С.229-233 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 74. К78

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Выкарыстанне тэхналогіі практаў як адзін з аспектаў падрыхтоўкі студэнтаў да краязнаўчай працы (на прыкладзе творчасці Элізы Ажэшка)
  /М.У. Грынько // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.20-25 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 74. К78

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Экскурсіі як дзеясны аспект трансляцыі літаратурных ведаў
  /А.В. Руцкая // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.209-214 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 74. К78

  Тарасава, Святлана Мікалаеўна
  Вобраз "малой радзімы" ў творчасці пісьменнікаў Гродзеншчыны (на прыкладзе паэзіі Алега Лойкі)
  /С.М. Тарасава // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.261-266 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 74. К78

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў польскамоўных творах Яна Чачота
  /Д.М. Лебядзевіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.99-103 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 74. К78

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Гародня і Гарадзеншчына ў творчасці Дануты Бічэль
  /А.М. Петрушкевіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г..- Брэст : Альтернатива, 2008 .- С.175-181 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 74. Л64

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага ў IX класе
  /У.I. Каяла // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. прац.- Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008 .- С.88-90 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека