Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы
: аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01; 10.02.20 / Л. Я. Кавалёва ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 
Автореферат
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Сектор периодических, справочных изданий и диссертационного фонда ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека