Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Ганчарук, Ігар Генадзьевіч
Каталіцкі касцел на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772-1830 гг.
: Аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.02 / І. Г. Ганчарук ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2005. – 21 с., 1экз. 
Автореферат
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Сектор периодических, справочных изданий и диссертационного фонда ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека