Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Сівіцкая, Н. В.
Лінгвагеаграфія і паходжанне назваў адзення ў гаворках беларускай мовы
: аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. В. Сівіцкая ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 
Автореферат
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Филиал № 2 (филологический ф-т) ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека