Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Барысевіч, К. А.
Прозвішчы ў беларускай і англійскай мовах : структура, дэрывацыя, семантыка ўтваральных асноў
: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / К. А. Барысевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2010. – 19 с. 
Автореферат
Общее количество экземпляров:

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека