Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Вяргей, В. С.
Археалагічная навука ў Беларускай ССР, 1919-1941 гг
/ В. С. Вяргей ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. Я. Г. Шмідта. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 144 с. – 3р., 3экз. 
Книга
Общее количество экземпляров: 3

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
2 Филиал № 9 (ф-т истории, коммуникации и туризма) ул. Октябрьская, 5 - 111а
1 не определено

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека