Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Сабуць, Аліна Эдмундаўна
Асоба аўтара ў эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа ваеннага перыяду
/ А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха // Каласавіны-2010: Я.Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : ХХV Міжнар. навук. канф., Мінск, 3 лістап. 2010г. – Мінск : 2010. – С. 164-169. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека