Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Хвалюк, Віктар Мікалаевіч
Зборнік задач па хіміі
: вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў агульнай сярэд. адукацыі з бел. мовай навучання / В. М. Хвалюк, В. І. Рэзяпкін ; пад рэд. В. М. Хвалюка. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нар. асвета, 2012. – 158 с. – ISBN 978-985-03-1765-0 : 10852р.. – Электронная библиотека ГрГУ. 
Книга
Общее количество экземпляров:

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека