Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Раманаў, Алег Аляксандравіч
Сучасныя канцэпцыі сацыяльных змен: ад класічнай да постнекласічнай парадыгмы сацыяльнага пазнання
/ А. А. Раманаў // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2012. – № 4. – С. 4-11. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Сектор периодических, справочных изданий и диссертационного фонда ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека