Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Lewina, R.
Innowacje edukacyjne w ksztalceniu nauczycieli na Uniwersytecie Panstwowym im. J.Kupaly w Grodnie
/ R. Lewina // Wyznaczniki ewaluacji jakosci praktyk pedagogicznych. – Konin : Panstwowa wyzsza szkola zawodowa, 2011. – С. 129-133. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека