Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Двужильная, Инесса Федоровна
"Вечно живые": о сохранении культурной памяти о Холокосте в советской музыке в период1943 - 1961 гг .
/ И. Ф. Двужильная // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці : навук. працы Беларускай дзяржаўнай акадэмі імузыкі. Вып. 35 / склад. І. Д. Назіна, В. У. Дадзіёмава. – Мінск : УА "Беларуская дзярж. акадэмія музыкі", 2015. – С. 153-174. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека