Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Жылко, Ульяна Аляксандраўна
Адлюстраванне топаса дома ў беларускай мастацкай культуры ХІХ стагоддзя
/ У. А. Жылко // Аўтэнтычны фальклор : праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зборнік навуковых прац удзельнікаў Х Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2016 г. – Мінск : БДУКМ, 2016. – С. 109–111. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека