Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Жылко, Ульяна Аляксандраўна
Поліпарадыгмальнасць як адметнасць сацыядынамікі беларускай духоўнай культуры XIX ст.
: аўтарэф. дыс. ... канд. культуралогіі : 24.00.01 / У. А. Жылко ; Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў". – Мінск, 2015. – 24 с., 1экз. 
Автореферат
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Читальный зал ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека