Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
Беларускія нацыянальна-прэцэдэнтныя выказванні ў тэкстах газеты «Наша ніва» (1906–1915)
/ І. А. Герасімчык // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») : зб. навук. прац па матэрыялах Рэспубл. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 18-23. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека