Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Szpakow, A.
Wystepowanie astmy oskrzelowej w miastach przygranicznych Bialorusi i Polski. Badanie wirtualnego zespolu naukowego (e-science)
/A. Szpakow, A. Ahiyevets, A. Zakrzeska // Czlowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Tarnow 20-21 pazdziernika 2016 r..- Tarnow : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. A. Silesiusa, 2016 .- С.205-206 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека