Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Чайко, Марина Петровна
З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
/М.П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2/Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т"; пад агульн. рэд.: Д.У. Дука, У.А. Лобача, А.І. Корсак; рэдкал.: Д.У. Дук, В.В. Даніловіч, М.Ф. Піліпенка, А.І. Корсак, В.А. Емяльянчык, У.А. Лобач, С.М. Лясовіч.- Наваполацк : ПДУ, 2016 .- С.54-60 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Филиал № 9 (ф-т истории, коммуникации и туризма) ул. Октябрьская, 5 - 110, 111а

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека