Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Лісоўская, Іна Самсонаўна
Сучасная беларуская мова. Арфаграфія. Словаўтварэнне. Марфеміка. Марфалогія
[Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-210501 "Беларуская філалогія" (па напрамках) / І. С. Лісоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (3,4 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2017. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/27013. – 2017-974. – 4141713129. 
Электронное издание
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Отдел библиотечных информационных технологий ул. Ожешко, 22 - 116а

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека