Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Суша, А. С.
Анализ мирового рынка целлюлозно-бумажной промышленности
/ А. С. Суша, Е. И. Платоненко // Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Економіко-математичні моделі та інформаційні технології розвитку регіону : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Херсон 1-2, червня 2017 р. – Херсон : ПП Вишемирський В.С, 2017. – С. 194-196. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека