Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Tomczyk, A.
Znaczenie finansowania ze zrodel Unii Europejskiej dla rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce
/ A. Tomczyk, P. W. Leszczylowski, J. A. Rowba // Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 3. Wybrane finansowe uwarunkowania rozwoju sektora malych isrednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : monografia : monografia / T. N. Bialacka [и др.]. – Suwalki : 2016. – С. 36-54. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека