Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Аляшкевіч, Таццяна Анатольеўна
Прадмовы Францыска Скарыны ў кантэксце разанаўскіх перастварэнняў
/ Т. А. Аляшкевіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) : у 2 ч. Ч. 2 : зб. навук. арт. – Брэст : БрДУ, 2018. – С. 40-43. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека