Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія
: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології, Суми, 12 квітня 2018 р. / ред. кол. А. В. Ракицкая. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018, 1экз. 
Книга
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека