Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Лісоўская, Іна Самсонаўна
Спосабы прадстаўлення акустычнага аспекту маўлення ў беларускай мове (на матэрыяле дзеяслоўнай лексікі)
/ І. С. Лісоўская // Функцыянальны аспект апісання моўных сістэм : Пятыя Карскія міжнародныя чытанні, 14-15 снежня 1994 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; рэдкал.: М. І. Канюшкевіч, С. Я. Кострыца, Л. И. Смольская. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1995. – С. 51-55. 
Статья
Общее количество экземпляров: 2

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
2 Читальный зал ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека