Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Белозорович, Виктор Александрович
Вклад Л С. Абецедарского в подготовку двухтомной «Истории Белорусской ССР»
/ В. А. Белозорович // Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. Да 85-годдзя стварэння гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 23-24 кастр. 2019 г. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 217-221. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека