Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Соркин, Владимир Семенович
Защита конституционных прав и свобод граждан в ходе досудебного производства по уголовному делу
/ В. С. Соркин // Кримінальна юстиція у підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини = Criminal justice in preparation of future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights : зб. ст. за матеріалами першої міжнар. конфер., Львів, 19-22 лютого 2020 року. / ред. кол. В. Бурдін. – Львів : Львівській нац. ун-т ім. І. Франка, 2020. – С. 237-241. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека