Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Саврас, Сергей Александрович
Индикаторы оценки уровня инновационной активности
/ С. А. Саврас // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеградійних процесів: теорія, методологія, практика : Матеріали III Міжнародної наук.-практ. конф., Хмельницький-Кам'янець-Подільський, 6-8 жовтня 2016 р. – Кам'Янець-Подільский : ПП Мошак, 2016. – С. 140-142. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека