Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Лісоўская, Іна Самсонаўна
Дзеясловы маўленчага ўзаемадзеяння як частка беларускай нацыянальна-моўнай карціны свету (у супастаўленні з рускімі дзеясловамі)
/ І. С. Лісоўская // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 31-34. 
Статья
Общее количество экземпляров: 4

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
3 Читальный зал ул. Ожешко, 22 - 116
1 Филиал № 2 (филологический ф-т) ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека