Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
Жанравая інтэрпрэтацыя мініяцюры ў мастацкай прозе Барыса Сачанкі
/ Р. К. Казлоўскі // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 29-30 красавiка 2010 г.: у 2 ч. Ч. 1. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2010. – С. 269-275. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека