Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Grabcewicz, Zoja
Osiagniecia i problemy branzy turystycznej na Biaіorusi
/ Z. Grabcewicz, S. Rapetskaya // Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi. – Bialystok : Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Toniкciom i Ratowania Ton№cych w Biaіymstoku, 2021. – С. 148-158. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека