Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Піваварчык, Тамара Анатольеўна
Прагматычны аспект пранамінальнай аўтарэферэнцыі ў беларускакмоўным медыятэксце (на прыкладзе газеты «Культура»)
/ Т. А. Піваварчык // Журналістыка - 2021: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23 Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, 11 лістап. 2021 г. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 356-360. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека