Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Шумская, Лилия Михайловна
Россия как ценностно-смысловая доминанта во "внехудожественном" творчестве И. А. Бунина и Д. С. Мережковского 1920-х годов
/ Л. М. Шумская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы XIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нараджэння члена-карэспандэнта НАН Беларусі прафесара А. А. Лойкі, Мінск, 28—29 кастрычніка 2021 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; гал. рэд. С. А. Важнік ; навук. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: А. І. Бельскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 224-228. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Информационно-библиографический отдел ул. Ожешко, 22 - 107

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека