Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Labor omnia vincit. Праца заўсёды перамагае: матэрыяльная культура ў гістарычным кантэксце. Праблемы вывучэння і захавання
[Электронный ресурс] : матэрыялы навуковай канферэнцыі (г. Гродна, 6-7 мая 2021 г.) / УК "Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі" ; гал. рэд. А. У. Ціхаміраў ; рэдкал.: А. У. Ціхаміраў, А. Д. Гаршкоў. – Электронные текстовые данные (6,1 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 141 с.: іл. – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/81895. – Загл. с экрана. – № 0005/26042022. Деп. в ГрГУ им. Янки Купалы 26.04.2022. 
Электронное издание
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Отдел комплектования, научной обработки фондов и организации каталогов ул. Ожешко, 22 - 103

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека