Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне
: матэрыялы міжнар. навук.-практ. круглага стала, прысвеч. юбілею гісторыка права, д-ра юрыд. навук, праф. Т. І. Доўнар, Мінск, 11 кастр. 2019 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, і інш. ; гал. рэд. С. А. Балашэнка ; навук. рэд. Т. І. Доўнар ; рэдкал.: С. А. Калінін [и др.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 396 с. – ISBN 978-985-566-798-9 : 20,2р., 2экз. 
Книга
Общее количество экземпляров: 2

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
2 Филиал № 3 (юридический ф-т) пер. Доватора, 3/1 - 103

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека