Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Шандроха, Нона Эдмундаўна
Коласаўская методыка развіцця звязнага маўлення вучняў і яе актуальнасць у сістэме метадычнай падрыхтоўкі студэнта-філолага
/ Н. Э. Шандроха // Мова - літаратура - культура : матэрыялы X Міжнар. навук. канф., прысвеч. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29-30 верас. 2022 г. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 221-225. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека