Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Богдевич, Елена Чеславовна
Осмысление судьбы книжной культуры в современной литературе (на материале пьесы В. Мартиновича "Карьера Доктора Рауса")
/ Е. Ч. Богдевич // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17 - 18 ліст. 2017 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. – С. 124-130. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 Филиал № 2 (филологический ф-т) ул. Ожешко, 22 - 116

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека