Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 11
 • 1

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце
  : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2015. – 297 с. – ISBN 978-985-517-509-5 : 100000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3 Б43

  Арцямёнак, Г. А.
  Беларуская мова ў сацыяльнай тыпалогіі моў свету
  / Г. А. Арцямёнак // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 9-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 74.58(4Беи) Н34

  Арцямёнак, Г. А.
  Камунікатыўная прастора сучаснай беларускай мовы
  / Г. А. Арцямёнак // Наука - образованию, производству, экономике : материалы XV(62) Региональной научно-практической конф. препод., научных сотрудников и аспирантов, посвящ. 100-летию со дня основания УО "ВГУ им. П. М. Машерова", Витебск, 3-5 марта 2010 г. / М-во образования РБ, Учреждение образования "Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова". – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. – С. 130-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 81.411.3 Б43

  Арцямёнак, Г. А.
  Лінгвакраіназнаўчы слоўнік як нацыянальна-культурны феномен
  / Г. А. Арцямёнак // Беларуская мова - галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы : (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа) : зборнік навуковых артыкулаў. У 2 ч. Ч. 1 / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд.: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава ; пад агульнай рэд. І. Л. Капылова ; рэдкал.: Т. М. Маракуліна, В. І. Уласевіч. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – С. 27-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.411.3 Б43

  Арцямёнак, Г. А.
  Польскі граматычны ўплыў на сучасную беларускую літаратурную мову
  / Г. А. Арцямёнак // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогія : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; пад навук. рэд. Г. М. Мезенка ; склад.: Г. М. Мезенка, С. У. Нікалаенка. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. – С. 73-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 74.(4Беі)

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / Г. А. Арцямёнак [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2013. – № 12. – С. 41-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / В. У. Праскаловіч [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2018. – № 1. – С. 49-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / Г. А. Арцямёнак [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2020. – № 1. – С. 46-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 26.89(4Беі) Т65

  Традыцыйная культура і побыт беларусаў
  : [для мал. і сярэд. шк. узросту] / аўт. тэксту: К. С. Півавар, Г. А. Арцямёнак. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021. – 180 с. – (Вялікая энцыклапедыя маленькага прафесара). – ISBN 978-985-11-1304-6 : 14,88р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 81.411.3 К78

  Арцямёнак, Г. А.
  Тыпалогія пасесіўных канструкцый з дзеясловамі МЕЦЬ і БЫЦЬ у сучаснай беларускай літаратурнай мове
  / Г. А. Арцямёнак // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 48-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека