Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 493
 • 91

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя Беларусі
  : матэрыялы да экзаменаў / БДУ, Гістарычны факультэт ; аўт.: А. Г. Каханоўскі [и др.] ; навук. рэд.: А. Г. Каханоўскі, А. А. Яноўскі. – Мінск : Фінансы, улік, аудыт, 1995. – 286 с. – 650р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 92

  ББК 63.3(2Б) Г51

  Гісторыя Беларусі
  : даведачна-інфармацыйны дапаможнік / БДУ, Гістарычны факультэт ; аўт.-скл. Э. С. Дубянецкі [и др.]. – Мінск, 1994. – 240 с. – 14400р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 93

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч.2. XIX - XX стагоддзі
  : Курс лекцый / БДУ, Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; аўт. кал.: П. I. Брыгадзiн [и др.]. – Мн. : РІВШ БДУ, 2002. – 655 с. – ISBN 985-6299-68-3 : 8167р., 227экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 94

  ББК 81.411.3 Т17

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Гісторыя беларускага мовазнўства
  : дапаможнік па спецкурсу для студ. спец. 02.19 - "Беларуская мова і літаратура" / Т. І. Тамашэвіч ; БДУ, Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Мінск, 1991. – 55 с. – ,15р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 95

  ББК 67.400(4Беи) Г51

  Гісторыя і сучаснасць : беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным кантэксце
  : зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годзю з дня нараджэння прафесара І.А. Юхо / БДУ ; рэдкал.: С. А. Балашэнка [и др.]. – Мінск : Бизнесофсет, 2012. – 552 с. – ISBN 978-985-6339-40-5 : 92000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 96

  ББК 83.3(4Чех) Г98

  "Гэты цудоўны край - зямля чэхаў..."
  : выбраныя творы з чэшскай літаратуры XIX стагоддзя : вучэб. дапаможнік для студ. / БДУ, БДУ ; склад., пер. з чэш. мовы Н. Б. Рашэтнікава. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. – 174 с. – ISBN 978-985-476-680-5 : 7700р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 97

  ББК 63.

  Кидирниязов, Д. С.
  Дагестан в период Персидского похода Петра I и разграничения сфер влияния между Ираном, Турцией и Россией (1722-1724)
  / Д. С. Кидирниязов, М. Б. Абдусаламов // Вопросы истории. – 2021. – № 5(2). – С. 148-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 98

  ББК 63.

  Абдусаламов , М.-П. Б.
  Дагестан в стратегических планах Российской империи Ирана и Турции в 1735 - 1740 гг.
  / М. Б. Абдусаламов, Д. С. Кидирниязов // Вопросы истории. – 2018. – № 2. – С. 122-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 99

  ББК 63.

  Абдулаева, М. И.
  Дагестанское общество после Кавказской войны: интеграция в общероссийское пространство
  / М. И. Абдулаева, Э. М. Далгат // Вопросы истории. – 2019. – № 6. – С. 73-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 100

  ББК 22.17 Б12

  Бабіцкі, Аляксандр Уладзіміравіч
  Даследаванне i аптымiзацыя сiстэм абслуговання са зменным рэжымам работы
  : аўтарэф. дыс....канд. фiз.-мат. навук: 01.01.05 / А. У. Бабіцкі ; БДУ. – Мн., 1998. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<...6789101112131415...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека