Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 493
 • 31

  ББК 85.374.3(2Б) Б43

  Беларускi кiнематограф i нацыянальная культура
  : вучэбна-метадычны дапаможнік / Мін-ва народнай адукацыі РБ, БДУ, фак. журналістыкі ; скл. Е. Л. Бондарава. – Мінск : БДУ, 1991. – 46 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 83.3(4Беі)6 Д72

  Драбеня, Ф. В.
  Беларуская драматургія канца XX - пачатку XXI стагоддзяў: жанрава - стылёвыя тэндэнцыі
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.01.01 / Ф. В. Драбеня ; БДУ. – Мінск, 2007. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 63.3(0)6 Б94

  Буча, А. І.
  Беларуская дыяспара ў Чэхаславакіі (1921 - 1938 гг.)
  : аўтарэф. дыс. канд. гістар. навук : 07.00.03 / А. І. Буча ; БДУ. – Мінск, 2012. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 76.01 Б43

  Беларуская журналістыка (1760 - 1917 гг.). Ч.1
  : вучэб.-метад. дапам. для студ. факультэта журналістыкі / БДУ ; навук. рэд.: А. Г. Слука, С. В. Говiн. – Мн. : БДУ, 1993. – 82 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 76.01 Б43

  Беларуская журналістыка (1918 - 1941 гг.). Ч.2
  : вучэб.-метад. дапам. для студ. факультэта журналістыкі / БДУ ; аўт. кал.: А. Г. Слука, Р. В. Булацкі, С. В. Говiн. – Мн. : БДУ, 1991. – 77 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 76.01 Б43

  Беларуская журналістыка (1941 - 1995 гг.): У 3-х ч. Ч.3
  : вучэб.-метад. дапам. для студ. факультэта журналістыкі / БДУ ; навук. рэд.: А. Г. Слука, С. В. Говiн. – Мн. : БДУ, 1991. – 63 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 83.3(4Беі) Д18

  Даніленка, С. І.
  Беларуская літаратура XIX - XX стст.: вобразная спецыфіка сацыяльнай міфатворчасці
  : аўтарэф. дыс. ... доктара філал. навук : 10.01.01 / С. І. Даніленка ; БДУ. – Мінск, 2007. – 38 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 83.3(4Беі) Г17

  Гальго, Н. В.
  Беларуская перакладная аповесць "Пакуты Хрыста": гісторыя тэксту. паэтыка
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.01.01 / Н. В. Гальго ; БДУ. – Мінск, 2008. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  ББК 81.411.3 К90

  Куліковіч, Уладзімір Іванавіч
  Беларускі правапіс: правілы, заданні, кантрольныя работы
  / У. І. Куліковіч ; БДУ. Кафедра сучаснай беларускай мовы. – Мінск : Завiгар, 1998. – 276 с. – 180000р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека